Sint-Eutropius Heule

 

Start De Sint-Eutropiuskerk SINT-EUTROPIUS De Heilige man JOB De Lectorengroep De Warandekapel Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs Religieuze gemeenschappen Verzorgingsinstellingen Bedankt Pastoor Jos Bedankt Pater Joris

Op 12 oktober kwam Vicaris Generaal Koen Vanhoutte de nieuwe parochie
Sint-Marcus Heule-Bissegem oprichten en het pastoraal eenheidsteam aanstellen.

De parochie Sint-Marcus maakt deel uit van het decanaat Kortrijk
en zijn we opgenomen in het bisdom Brugge, de Kerk in Vlaanderen.

Binnen de parochie Sint-Marcus zijn 4 lokale ploegen werkzaam.
Bij ons is de 'Lokale groep Eutropius' werkzaam
die de initiatieven van het Pastoraal Eenheidsteam plaatselijk uitwerkt.

Eucharistievieringen
in Sint-Eutropius Heule:

In de week op maandag
en op donderdag om 8u
in de kapel van het Klooster, Mellestraat 1.
Op zondag om 10u30 in de Sint-Eutropiuskerk.

Op donderdag om 18u30 is er aanbidding in de kloosterkapel.

 

Eucharistievieringen met misintentie
worden aangevraagd bij:
Zusters Ter Bronne
Heulsekasteelstraat 4
tel. 056/35.34.27
In de voormiddag tussen 8 en 10 uur.
 

 

Laatst aangepast op:15/09/2016

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat Sint-Marcus
Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
fax.: +32 56 37 08 74
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze gemeenschap: eutropius@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP