De Heilige man JOB

 

Start De Sint-Eutropiuskerk SINT-EUTROPIUS De Heilige man JOB De Lectorengroep De Warandekapel Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs Religieuze gemeenschappen Verzorgingsinstellingen Bedankt Pastoor Jos Bedankt Pater Joris

 

Het huidige beeld van St.-Job dat achteraan links
in de Sint-Eutropiuskerk is opgesteld.

Het oude beeldje van St.-Job, dat straks in de gerestaureerde Warandekapel een ereplaats krijgt.

Glasraam van St.-Job in de Sint.-Eutropiuskerk.


Aan de voet van de preekstoel, achteraan links in de Sint-Eutropiuskerk, staat het beeld van Sint Job, die er sinds eeuwen vereerd en aanroepen wordt ‘tegen zweren en voor geduld’. Het huidige beeld dateert van 1823 en is van de Izegemse beeldhouwer Pieter Jan Devos. Het werd toen gemaakt ter vervanging van een kleiner en ouder beeld dat thans in de Warandekapel staat.

Over de oorsprong van de Jobdevotie is weinig of niets met zekerheid gekend. Die devotie kent haar hoogtepunt op de eerste zondag van mei wanneer, tot voor enkele tientallen jaren, vele duizenden naar Heule kwamen ‘dienen’. Het feit dat Job in het orthodoxe Oosten méér gevierd wordt dan in het Westen, zou er kunnen op wijzen dat hij misschien ‘overgekomen’ is met de kruistochten, waar ook de Heren van Heule zouden aan meegedaan hebben. Alhoewel... Eigenaardig is ook dat hij hier niet vereerd wordt op de zondag na 10 mei, zoals dit elders het geval is, maar wel op de eerste zondag van mei, zijnde de zondag na 30 april, het feest van de heilige Eutropius, patroon van onze parochie. Er wordt op meizondag trouwens ook gezegend met de relikwie van die heilige Eutropius.

Het beeld, dat nu achteraan in de kerk staat, stond vroeger vooraan bij het rechterzijaltaar, toegewijd aan onze patroonheilige Eutropius. Ter gelegenheid van meizondag 1981 werd het gemakshalve naar achteren gebracht. En dat zou — zo zeggen sommigen — Job niet bevallen zijn, want ‘s avonds laat ontdekte pastoor Carpentier dat de vele offerkaarsjes voor een heuse brand hadden gezorgd, die het beeld serieus beschadigd had en de ganse kerk onder roet gezet. Het beeld kon echter gerestaureerd worden en de kerk herschilderd. Er werd meteen besloten niet enkel het beeld van Sint Job maar ook de preekstoel, die al een tijd niet meer effectief gebruikt werd — maar wel een mooi kerkmeubel is — hier definitief samen achteraan een plaats te geven.

Sint-Eutropius

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat Sint-Marcus
Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
fax.: +32 56 37 08 74
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze gemeenschap: eutropius@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP