De Warandekapel

 

Start De Sint-Eutropiuskerk SINT-EUTROPIUS De Heilige man JOB De Lectorengroep De Warandekapel Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs Religieuze gemeenschappen Verzorgingsinstellingen Bedankt Pastoor Jos Bedankt Pater Joris

 

De Warandekapel is een kapel met een heel lage drempel waar iedereen welkom is bij Moeder Maria.

De kapel is iedere dag toegankelijk van 10 uur tot zonsondergang.
Op woensdagavond wordt er telkens om 19 uur een rozenkrans gebeden voor de vele intenties die er dagdagelijks worden achtergelaten.

In mei, de Mariamaand,  wordt de meimaand telkens afgesloten met een slotnoveen.
 

GERESTAUREERD

   

De Warandekapel in mei-juni 2006, bij het einde van de restauratie.

 

 

Bij de eerste rozenkrans op 31 mei 2006

 

DE WARANDEKAPEL TOT NET VOOR DE RESTAURATIE

De Warandekapel gelegen in de Warandestraat in Heule                            foto's J. Vergote - Heule
Volgens de legende werd de Warandekapel gebouwd om er een O.-L.-Vrouwebeeld in te plaatsen dat gevonden werd in een nabijgelegen braambos.
In een document uit 1641 wordt de kapel vermeld en is er al sprake van herstellingswerken. het kapelletje moet dus nog een flink stuk ouder zijn.
Op een gedenksteen wordt melding gemaakt van een grondafstand ten voordele van de kapel in 1742.
In 1740 had de bisschop toelating gegeven om het H. Misoffer op te dragen in de kapel.
Er werden wel een aantal voorwaarden gesteld, onder meer het verbod om mirakels te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de bisschop. De bedevaartdagen werden vastgesteld op iedere vrijdag van de week en tijdens de octaaf van O.-L-Vrouw Boodschap. In die periode kon de gelovige een aflaat van 40 dagen bekomen. Dit alles bewijst dat de kapel een druk bezocht bedevaartsoord was.
Tevergeefs  werden aanvragen gedaan om de kapel  te mogen vergroten. De kapel werd herbouwd in 1742 in de voor die tijd typische rococostijl. Er werd toen tevens een sacristie gebouwd.
De warandekapel kon rekenen op heel wat giften. De inkomsten konden echter door de pastoor en de wethouders van Heule opgeŽist worden; dit gebeurde o.m. in 1778 om de parochiekerk te herstellen. In de Franse tijd kon de kapel gespaard blijven doordat enkele gelovigen ze als schuur camoufleerden, terwijl het klokje, het beeld en de sieraden werden weggeborgen tot betere tijden.
Volgens een steen in de voorgevel werd de kapel in 1923 hersteld. Tot 1955 was er ieder jaar op O.-L.-Heer Hemelvaart een processie.

Intussen is de kapel als monument beschermd en wacht men op de afhandeling van het dossier om de restauratiewerken aan te vatten.

Sint-Eutropius

 

 

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat Sint-Marcus
Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
fax.: +32 56 37 08 74
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze gemeenschap: eutropius@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP