Bedankt Pastoor Jos

 

Start De Sint-Eutropiuskerk SINT-EUTROPIUS De Heilige man JOB De Lectorengroep De Warandekapel Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs Religieuze gemeenschappen Verzorgingsinstellingen Bedankt Pastoor Jos Bedankt Pater Joris

Afscheid Jos Debaere

Tja,  hier staan we dan...

 

Dag pastoor Jos, of moeten we zeggen ‘Pastoor Emeritus’? Gewezen Moderator van de federatie Heule-Bissegem? Rustend priester...

Tja, ’t doet raar, zo na meer dan 20 jaar. Je bent nog niet écht weg, of we missen je al... Maar weet:  we houden van je, op onze eigen Heulse manier, zoals jij op jouw manier van deze parochie en zijn zielen houdt...

Een goed jaar terug hebben we je hier gehuldigd. Als een gedreven, wat rusteloze herder:  -het mocht vooruitgaan-. Die investeerde in deze kerk in de Warandekapel: -het mocht mooi zijn en het moest stijl hebben-. Die de liturgie levensnabij droomde en als een volleerde animator de parochiale werkgroepen vooruit stuwde. in een ‘open en hartelijke parochie’. Je was gul en je voelde je hier een gelukkige priester!

Maar tussen toen (november 2009) en nu gebeurde er, uitgerekend in ons Bisdom, een morele aardverschuiving die, als een emotionele tsunami, doorheen de kerk en de gehele samenleving rolde. En nu nog steeds, voelen we de naschokken. Plots zaten de priesters, die het dichtst bij de mensen staan, in de hoek waar de slagen vallen. En terwijl de grote kerkleiders de ene blunder na de andere opstapelden, mochten zij het puin ruimen, even ontredderd als ze waren als zovelen...

Je had je, je afscheidsjaar -want je werd 75-  heel anders voorgesteld. Want in die verwoestende nasleep tekent het zich, wat reeds lang onderhuids bezig was, veel scherper af: We zijn geruisloos een minderheidskerk geworden! En samen met je, zijn je medestanders ook 20 jaar ouder geworden...

En Toch... Ben ik naïef, als ik nogmaals Jesaja durf aan te halen? Klamp u niet vast aan wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied; Zie, iets nieuws ga ik maken,het is al aan het kiemen, weet gij dat niet? Jesaja 43, 18-19

En toch... Toen je in vorige kerstperiode even letterlijk van het toneel verdween, heb je kunnen vaststellen hoe deze parochie rustig voortboerde, gedragen door een parochiaal team en zoveel werkgroepen, in overleg, misschien wat nog  te weinig vanzelfsprekend, met een federaal team. Hoe anderen verantwoordelijkheid opnamen. Ze deden het misschien niet op jouw manier maar het gebeurde toch!

Dus toch? Heb er maar alle vertrouwen in. Dat er steeds weer mensen zullen wakker liggen van deze parochie, deze federatie. En als je straks dan definitief je valies inpakt en Heule verlaat, voorzie dan maar ruim plaats voor de vele onuitwisbare herinneringen -en ongetwijfeld, zal een stuk weemoed er tussen glippen-. Koester het vele goede die we hier samen mochten beleven, koester die vele waardevolle momenten, die zin gaven aan je ‘priester zijn’ hier in deze gemeenschap tussen al die mensen die je dierbaar zijn. Géén-enkele-tsunami-ook-kan-dit-nog-verwoesten!

We begrijpen maar al te goed dat loslaten niet vanzelfsprekend is maar weet, en draag dit maar mee waar je ook gaat: -en verpak dit maar in een gouden strik- dat wij op onze eigen Heulse manier van je houden zoals jij op jouw manier van dit dorp bent gaan houden.

Bedankt Pastoor Jos. 
Bedankt voor alles!
We wensen je graag in je verder leven:
‘Vrede en alle goeds’
Applaus voor Pastoor Jos!!

Marc Vandenberghe voor de Sint-Eutropiusparochie  08-01-2011

 

   

Sint-Eutropius

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat Sint-Marcus
Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
fax.: +32 56 37 08 74
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze gemeenschap: eutropius@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP