Bedankt Pater Joris

 

Start De Sint-Eutropiuskerk SINT-EUTROPIUS De Heilige man JOB De Lectorengroep De Warandekapel Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs Religieuze gemeenschappen Verzorgingsinstellingen Bedankt Pastoor Jos Bedankt Pater Joris

BEDANKT PATER JORIS

 

Op maandag 19 maart 2007 (het feest van Sint-Jozef) is pater Joris van ons heengegaan.
Meer dan 20 jaar was pater Joris werkzaam op onze parochie en dat mochten we vieren in zijn op ruststelling 30 december laatstleden. We hadden echter niet durven denken dat het definitieve afscheid zo rap zou volgen. Pater Joris werd in onze kerk begraven op zaterdag 24 maart 2007 om 10u30.

Op het gedachtenisprentje schreef E.H. Carpentier volgende tekst:

Ik ben van den buiten, van den boer. Ik kreeg van mijn ouders, van ieder mijn part, van vader mijn schouders, van moeder mijn hart, brede schouders, een gevoelig hart. Deze woorden leggen we reeds op de boerejongen uit Avekapelle, waar zaad goede aarde vindt, waar je felle droom groeide: Scheutist worden als je broer. Scheut was daarvoor de ideale schoot. Je werd missionaris, vooral als reispater in Congo. Politiek onweer dreef je naar België terug. Je priesterwerk kreeg plaatsen en taken, laatst, langst, liefst in Sint-Eutropius Heule, waar medewerkers talrijk zijn. Je inzet straalde zachte kleuren en oogstte applaus. De minzaamheid van Christus kreeg in u een gezicht. Je kreeg en nam de kansen voor contact, bezoek, aanwezigheid. Je viel op als doper, in uitvaarten, als liturg, als van lijden nooit veraf. Je woord scoorde bij bejaarden, je oren nog meer. Hoe weldoende ook, je had anderen broodnodig, vooral je familie zo verknocht en vechtend voor uw leven totterdood en zo thuis bij elkaar. Je gaf de geest op het feest van Sint-Jozef, de patroon van de goede dood. In volle overgave werd je koppige trouw bekroond. We bidden met velen voor u, als parochie, die Scheut veel zendelingen gaf.
 
Pater Joris vereeuwigd in Kapelmuur.
 

Op woensdag 9 mei werd het opgeknapte kapelletje op de hoek van de Heerlijkheid en de Zeger van Heulestraat door de ‘buren’ opnieuw ingehuldigd.
Het kapelletje werd voorzien van een nieuw glasraam en een mooi Mariabeeldje en het werd opgedragen ter herinnering aan pater Joris.
Op de zuil van het kapelletje werd door Dr. Pol Vermeersch, volgende tekst neergeschreven:

‘pater Joris wees de weg naar hier
en naar de buren’

CAPELLA

Hier val je stil
in een belangloos moment,
een rustpunt
waar de herinnering
haar tweede leven vindt.
Volksdevotie,
ontferming,
bespiegeling,
gesprekken met de stilte:
de kracht van het onverklaarbare.
          

Vanwege de 'buren'
 
tekst: P. Vermeersch.
 
Heule - 9 mei 2007
 
 
 
Hieronder enkele foto's en de tekst van de dankrede die Marc Vandenberghe
namens de Sint-Eutropiusparochie uitsprak op de jubelviering van zaterdag 30 december 2006.
 

DANK JE WEL, PATER JORIS

‘Pater Joris’, Mede-pastoor Missionaris van Scheut C.I.C.M. Congregatio Immaculati Cordis Mariae Congregatie van het onbevlekt hart van Maria

Een hele mond vol voor iemand uit Avekapelle die altijd eenvoudig van hart is gebleven. Maar nu je officieel de parochie-boeken toedoet, een punt zet achter een zending van 22 jaar,  mag het toch wel eens wat deftig, wat officieel klinken. We verpakken vandaag graag, gemengd met wat nostalgie zoveel mooie herinneringen in een gouden strik van dankbaarheid.

CICM...  Ik heb jarenlang gedacht dat dit een of andere latijnse afkorting was van ‘Vlaanderen zendt zijn zonen uit’ Want wie in Scheut binnenging, die ging voor de Missies! De grote Theofiel Verbiest achterna!
Ook jij werd ‘één van hart en één van geest’ gezonden tussen de vreemdelingen. Met een soort (west)-vlaamse onvermoeibaarheid (het handelskenmerk van de scheutisten) mocht je ‘Een stukje hemel op aarde’ brengen: in Congo , in Kortrijk en 22 jaar in Heule...
Pater Joris  je hebt hier, met een zeldzaam soort charisma -noem het voor mijn part de ‘pastorale x-factor’- een stevige reputatie van goedheid uitgebouwd. Als mensen van jou vertellen verschijnt jou glimlach op hun gelaat. Zieken thuis en in de kliniek met een speciale voorkeur voor de mensen van jou wijk, ouderen thuis en vooral ook in ‘Ter Melle’, verliefden en verloofden die elkaar trouw willen  beloven, jonge gezinnen fier met hun nieuw leven, families in diep verdriet bij een overlijden, allen voelden zich opgenomen in dat grote hart van jou. Ook je familie, je vele neefjes en nichten vonden de weg naar hun ‘nonkel Pater’.

En dan al die misboekjes, bezinningtekstjes, preekbeurten ... Hiervoor mocht je - net als die schoenmaker in de sprookjes van Grimm - rekenen op ‘jouw kabouters’ die je heel wat praktisch werk uit handen namen. En we kunnen ze niet allemaal vernoemen, maar we willen hier toch uitdrukkelijk  Zuster Lieve Foulon mee-vermelden in ons parochiaal dank-woordje. Want als Pater Joris zolang actief kan blijven is dit mede dank zij de zorg van vrouwelijke religieuzen. Dank je wel Zuster Lieve en soigneer Pater Joris straks maar nog een beetje.

Pater Joris 22 jaar dat is niet niks dat veeg je zomaar niet van tafel. We zijn blij dat je ook in je nieuwe levensfase kiest om hier te blijven wonen: Op je laatste missiepost! We hopen dat je revalidatie vlot blijft verlopen. zodanig dat we je hier weer mogen terug zien. Om bevrijd van de officiële plichtplegingen datgene  te doen wat je nog graag wilt doen. Want je hoort hier!  Te midden van je parochie die je doorheen de jaren mee gestalte gaf. Te midden van je mensen die je dankbaar zullen blijven herinneren als: Een minzame priester met een groot hart, die de kunst bezit, goed te zijn. Die velen van ons een stukje hemel op aarde bracht.

Pater Joris Vanuit het diepste van mijn hart namens de gehele parochiale gemeenschap en bij uitbreiding de federatie en al wie je nabij was over alle soorten grenzen heen Bedankt...  voor zoveel goedheid. Bedankt...  om dat ‘uniek stukje hemel op aarde’. Bedankt om je ’Pater-Joris-zijn’ We wensen je verder: ‘Vrede en alle goeds’.

Marc Vandenberghe namens de Sint-Eutropiusparochie  30 december 2006

   

Sint-Eutropius

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat Sint-Marcus
Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
fax.: +32 56 37 08 74
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze gemeenschap: eutropius@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP