Religieuze gemeenschappen

 

Start De Sint-Eutropiuskerk SINT-EUTROPIUS De Heilige man JOB De Lectorengroep De Warandekapel Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs Religieuze gemeenschappen Verzorgingsinstellingen Bedankt Pastoor Jos Bedankt Pater Joris

 

Zusters van Liefde van Heule

 

  Algemeen overste:
  zuster Lieve Demunter
  Mellestraat 1
  8501 Heule


 

  

op de foto: zr. Lieve bij het portret van zr. Aghata,
de stichteres van de zusters van Liefde van Heule.

      
 

De zusters met onze bisschop, enkele priesters en feestorganisator Luc Soens
bij de viering van 175 jaar Klooster in Heule op 29 juni 2012. (foto W. Bauwens)

     

 Klooster
 Mellestraat 1
 8501-Heule
 tel.: 056/35 00 72
 fax: 056/37 29 41
 zustersheule@hotmail.com

 
 
  Directeur:
  EH. Hubert D'hont
  Mellestraat 14
  8501-Heule
  tel.: 056/35 72 38

      Zustergemeenschap
 Ter Bronne

 Heulsekasteelstraat 4
 8501-Heule
 tel.: 056/353427
 zusters@zustersterbronneheule.be

klik op de foto om naar de webstek van de zusters te gaan.
     

 Huize Sparrenhof
 Communiteit voor
 Zorgbehoevende zusters
 Steenstraat 57A
 8501-Heule
 tel.: 056/35 86 06
 zusterfrida@hotmail.com

 

 

  Directeur:
  EH. Geerardyn
  Steenstraat 59
  tel.: 056/35 57 56

     

Sint-Eutropius

 

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat Sint-Marcus
Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
fax.: +32 56 37 08 74
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze gemeenschap: eutropius@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP